Ongeloof lijkt mijn deel. Ik hoor toekomstperspectieven als: over tien jaar heb ik al mijn personeel er uitgegooid en heb ik alleen nog maar een robot, of: waarom zou ik nog aan voorlichting doen, je denkt toch niet echt dat we ooit voor zorgverlening betaald zullen krijgen? Dooddoeners als: ja maar, dat wil de zorgverzekeraar tóch niet, en: ja maar, kwaliteit interesseert ze niet, alleen maar de kosten. En uitspraken als: waarom zou ik nog departementscontributie betalen, wat krijg ik dáár nou voor terug?

Moet ik trots zijn op collega's met dergelijke denkbeelden. Nee, natuurlijk niet. Ik erger me groen en geel aan de voortdurende stroom van negatieve uitlatingen en als ik niet oppas laat ik me er nog door beïnvloeden ook. Ik stel daarom voor om in het kader van de hervormingen die zich momenteel bij de KNMP voltrekken een apart nieuw district op te richten, het sombermansdistrict. Voor deze doemdenkende vakgenoten maakt het niet uit of ze met positief ingestelde collega's of met een stel soortgenoten in één hokje worden geplaatst, zeiken doen ze toch wel. Stemrecht hoef je ze ook niet te geven, want ze zullen ongetwijfeld denken dat ze toch geen invloed hebben. Het welwillende deel van onze beroepsgroep kan dan tenminste eindelijk in versnelde vaart voortuit, zonder geremd te worden door energie- en tijdvretende klaagzangen.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur

 

Gelezen

Ontwikkelingen ADHD-medicatie

De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar geneesmiddelen bij Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Door de FDA zijn recent een aantal langwerkende geneesmiddelen tegen ADHD geregis-treerd. Dexmethylfenidaat met verlengde werking werkt tweemaal zo sterk als racemisch methylfenidaat en tien tot twaalf uur lang. Lisdexamfetamine is een prodrug van d-amfetamine; het werkt elf tot dertien uur. Methylfenidaat transdermaal wordt negen uur lang geappliceerd en werkt elf tot twaalf uur na toediening. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde middelen is atomoxetine, een noradrenerge heropnameremmer, geen stimulerend middel en het werkt minder sterk. Uit recent onderzoek blijkt echter dat atomoxetine soms wel werkzaam is wanneer op methylfenidaat geen respons is. Een aantal patiënten reageerde op geen van beide middelen, hetgeen de noodzaak van het zoeken naar nieuwe middelen benadrukt. Sinds kort is ook guanfacine met verlengde werking, de eerste alfa-2-agonist, geregistreerd; het werkt acht tot veertien uur. De toepasbaarheid van clonidine, ook een alfa-2-agonist, is nog in onderzoek.

Bron: Drugs 2010;70:15-40.